تعداد آمار بیکاران تحصیلکرده به پنج میلیون نفر رسید

فارغ‌التحصیل بیکار

دانشجو آنلاین ۹۶/۲/۱۵:«یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم اعلام کرد، در حال حاضر بیش از ۵ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود دارد. آل‌اسحاق با بیان این‌که بیکاری یکی از موضوعات اساسی و بیماری مزمن اقتصاد ایران است، گفت: «کشور برای فارغ‌التحصیلان زحمت‌های بسیاری کشیده است تا انسانهای خام را بارور کند. در حال حاضر بیش از ۵ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار داریم، در مجموع بیان می‌شود که به‌صورت حدودی ۱۱ میلیون فارغ‌التحصیل داریم».قبل از آن نیز رئیس مجلس اعتراف کرده بود که: «۴۲ درصد فارغ‌التحصیلان ایران بیکار هستند. نبود شغل با توجه به این‌که منابع سرشار و نیروی انسانی کافی در اختیار کشورمان وجود دارد؛ یک نقص است».»

Print Friendly, PDF & Email