کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیق در مورد مبادله زندانیان میان دولت اوباما و رژیم ایران شد

 مجلس نمایندگان آمریکا

رهبران جمهوریخواه در کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه ۱۵اردیبهشت ۹۵ اعلام کردند:‌ تحقیقات همه‌جانبه‌یی را شروع کرده‌اند تا مشخص کنند آیا دولت اوباما در تلاش برای به‌دست آوردن حمایت از توافق اتمی و تبادل زندانیان با رژیم تهران در سال گذشته، تلاش آمریکا برای خنثی کردن شبکه قاچاق تسلیحات رژیم ایران را تضعیف کرده است یا نه؟

ران دسنتز رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان و جیسون چاوز رئیس زیرکمیته امنیت ملی در کمیته نظارت از جف سشنز وزیر دادگستری خواستند تا مجموعه کاملی از مدارک وزارت دادگستری را در این مورد آماده نماید. آنها گفتند این مسأله به کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا کمک خواهد کرد تا در مورد این موضوع اشراف بیشتری پیدا کند.

آنها نامه مشابهی را به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا فرستادند و خواستار تمامی مدارک وزارت‌خارجه در رابطه با این موضوع شدند و به دو وزیر دولت آمریکا تا ۱۹ماه مه فرصت دادند این مدارک را تحویل اعضای جمهوریخواه و دموکرات بدهند.

دو عضو رهبری کمیته نظارت خواهان تمامی مدارک در رابطه با توافق تبادل زندانیان با رژیم ایران در ۱۶ژانویه ۲۰۱۶ از جمله مدارک مذاکرات این موضوع شده‌اند. آنها همچنین خواهان تمامی اطلاعات در مورد ۲۱ تبعه ایرانی شدند که حکم دستگیری آنها لغو شده است.

Print Friendly, PDF & Email