اگر مقتدا صدر توسط گروه های هوادار حکومت ایران ترور شود، عراق را از شمال تا جنوب آتش می زنیم.

مقتدا صدر: مقتدا صدر: بعد از داعش فقط ارتش و پلیس باید سلاح به دست داشته باشند

رهبر جریان صدر عراق در دیدار با وزیران دفاع و کشور خواهان منحصر شدن سلاح در دست ارتش و پلیس پس از بیرون راندن داعش شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت سومریه نیوز، مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق در نشست با وزیران دفاع و کشور عراق بر اهمیت حمایت از ارتش و پلیس و تقویت این دو و همچنین به دست گرفتن زمام امور توسط آنها در مرحله بعد از نابودی داعش تاکید کرد.

صدر از ماه‌ها پیش خواهان عدم مشارکت گروه‌های مسلح مختلف از جمله حشد شعبی (مزدوران شیعی سلیمانی) و حشد عشایری در حفظ امنیت مناطقی‌ است که داعش از آن بیرون رانده شده است.

سلیمانی را می کشیم!

اگر مقتدا صدر توسط گروه های هوادار حکومت ایران ترور شود، عراق را از شمال تا جنوب آتش می زنیم.

به گزارش جام نیـوز به نقل از روزنامه “وطن” رییس دفتر مقتدا صدر در جنوب عراق مدعی شد: اگر مقتدا صدر توسط طرف های مشخص یعنی گروه های هوادار حکومت ایران ترور شود، عراق را از شمال تا جنوب آتش می زنیم و نوری مالکی و سردار سلیمانی را خواهیم کشت.

Print Friendly, PDF & Email