ایران: اعدام جمعی هشت زندانی از جمله دو زن در زندان گوهردشت کرج

شورای ملی مقاومت

دستگیری ۲۰تن از هموطنان عرب و دستگيري گسترده جوانان در شهرهاي  مختلف

سحرگاه روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۳مه) هشت زندانی از جمله دو زن در زندان گوهردشت کرج به چوبه های دار سپرده شدند. این دو زن زندانی از زندان قرچک ورامین به زندان گوهردشت منتقل شده بودند. سایر اعدام شدگان در ۹ اردیبهشت از بندهای مختلف به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.  در ۱۰ اردیبهشت یک زندانی ديگر در زندان مرکزی همدان اعدام شد.
چند روز قبل از آن در ۵ اردیبهشت؛ ۲۰تن از هموطنان عرب در یورش نیروهای سرکوبگر به یکی از محلات شوشتر بازداشت شدند. علاوه بر اين در فاصله ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۰۶تن که بیشتر دختران و پسران جوان بودند در اهواز، آبادان و قم دستگیر شدند.
رژیم آخوندی در آستانه نمایش انتخابات در هراس از گسترش اعتراضات و  خیزش مردم به جان آمده به اعدامهای جمعی و بازداشتهای گسترده جوانان روی آورده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۳ مه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email