فریادهای ۱۲۰۰کارگر ذوب آهن اصفهان در روز جهانی کارگر + فیلم

 

صبح روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۲۰۰ کارگر ذوب آهن اصفهان با شعارهای صادقی حیا کن ذوب آهن رو رها کن خواهان کناره گیری مدیرعامل شدند. صادقی هم اعلام کرد در روزهای آینده خبری خوش خواهد داد. کارگران ۴ کارگاه ذوب آهن، مقابل دفتر مدیر عامل کارخانه تجمع کرده و با شعارهایی، خواهان کناره گیری وی شدند. صادقی هم در میان معترضین حاضر شد و ضمن دعوت کارگران به صبوری و مقاومت و ایثار بیشتر، اعلام کرد در روزهای آینده خبری خوش خواهد داد. بنابر اعلام برخی منابع ، وی در جشن ولادت حضرت علی (ع) گفته بود بخش اعظمی از بدهی های شرکت صفر شده کرده و نوید بازگشت ذوب آهن به وضعیت سابق خود را داده بود و از واژه امپراطوری ذوب آهن استفاده کرده بود. ذوب آهن بعد از افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (از ۷۸۶ به بیش از ۳٫۳۱۸ هزار میلیارد تومان) اولین درآمد هر سهم مالی جاری را با ۳۵ ریال زیان همراه کرده است.

به نقل از بورس پرس

Print Friendly, PDF & Email