حماس مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت شمرد

 حماس

حماس در تغییر موضعی بنیادین مرزهای ۱۹۶۷ اسرائیل را به رسمیت شناخت. به این ترتیب این گروه فلسطینی برای نخستین بار تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای قبل از جنگ ۱۹۶۷ را پذیرفته است.
حماس دستورالعمل سیاسی جدیدی منتشر کرده که این تغییر موضع بخشی از آن است. به نظر می رسد که این گروه قصد دارد موقعیت جهانی خود را بهبود ببخشد

حماس در این دستورالعمل اما حق وجود اسرائیل را به رسمیت نشناخته است.

در این متن نوشته شده که این گروه با یهودیان سر ستیز ندارند و نزاعشان با کسانی است که “صهیونیست های اشغالگر” می خواند.

دولت اسرائیل اما ضمن رد این رویکرد می گوید که با این کار حماس می خواهد دنیا را “فریب” دهد.

دیوید کیز، یکی از سخنگویان نخست وزیر اسرائیل می گوید: “روشن است که هدف حماس کاستن از فشارهای بین المللی است.”

Print Friendly, PDF & Email