اعتراف به شکست در عرصه فضای مجازی

فضای مجازی

رئیس سازمان بسیج می‌گوید عملکرد «ناصحیح» ما در عرصه فضای مجازی٬ موجب پیروزی «دشمن» خواهد شد.

به گزارش دیگربان، غیب‌پرور٬ «میدان جنگ نرم» را «میدان بی‌رحمی» توصیف کرده و و خواستار بررسی در زمینه تعداد «نیروی کارآمد و حرفه‌ای» و «موانع» در این عرصه شده است.

وی گفته «عرصه فضای مجازی همان جنگ تمام عیار است که در زمان حاضر خانه و اتاق فرزندان ما را در اختیار گرفته است و امروز به گونه‌ای است که همه امکانات گذشته در یک گوشی تلفن همراه تجمیع شده است.»

رئیس سازمان بسیج بر ضرورت «هوشیاری» در زمینه فضای مجازی تاکید کرده و افزوده «در این میدان باید جایگاه خود را بشناسیم و نباید در این عرصه خوش‌خیال باشیم.»

Print Friendly, PDF & Email