پیام ابوالقاسم فولادوند زندانی سیاسی قهرمان از زندان گوهردشت بمناسبت روز جهانی کارگر

پیام ابوالقاسم فولادوند زندانی سیاسی

ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و در حالیکه دستمزد کارگران شریف ایران؛ مبلغی حدود یک چهارم حد نصاب تعیین شده به‌عنوان خط فقر از جانب آخوندهای ضدبشر و ضد کارگر در نظر گرفته شده است. روزانه شاهد ورشکستگی یکی پس از دیگر کارخانه‌ها هستیم و آن واحدهایی که ظاهراً مشغول کارند حقوق کارگران را پس از ماهها پرداخت نمی‌کنند و در همین زمان نظاره‌گر جنگ و دعواهای آخوندهای شیاد و جلاد و پاسداران جنایتکار در نمایش انتخابات برای انتصاب رئیس دولت رژیم آخوندی می‌باشیم.
جنگ و دعوایی که نه برای احقاق حق و حقوق اقشار مختلف مردم بلکه برای کسب قدرت و سهم‌خواهی از دزدی و چپاول و غارت منابع مملکت می‌باشد و صد البته تمامی این جنایات و دزدیها با حفظ رژیم ضدبشری آخوندها برای این جانیان میسر می‌باشد.
اینجاست که باید به‌مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم؛ همه معلمان؛ کارگران؛ پرستاران؛ کارمندان؛ بازنشستگان؛ دانشجویان؛ زنان آزاده و جوانان ظلم ستیز و دیگر اقشار ایران عزیز شعار اتحاد؛ مبارزه؛ پیروزی را عملاً در جای جای میهن عزیز به اجرا درآوریم و ضمن پافشاری بر احقاق حقوق پایمال شده نان توسط آخوندهای جنایتکار و تروریست یک صدا و متحد به رژیم بنیادگرای آخوندی و تمامی جناح های غالب و مغلوبش اعلام کنیم از آنجایی که هر گونه شراکت در نمایش انتخابات یعنی دست داشتن و تأیید تمامی جنایات و دزدیها و چپاول حقوق هموطنان در سال‌های گذشته و ایام پیش رو می‌باشد؛
پس همه با هم و دست در دست همدیگر فریاد برمی‌آوریم نه شیاد؛ نه جلاد؛ نه پاسداران دزد؛ جنایتکار، رأی ما فقط سرنگونی و همگام با ارتش آزادی پیش به سوی ایرانی آزاد و تحت حاکمیت مردم.
زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند
زندان گوهردشت
۹ اردیبهشت ۹۶.
شما هم با ارائه عکس و تصویر و خاطرات شهیدان با جنبش شعله ور دادخواهی همراه شوید

Print Friendly, PDF & Email