دکتر محمد ملکی: کاندیداها روحانی،« کذاب معروف» رئیسی، «جلاد معروف »+ کلیپ

استاد محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال ۵۷ و بنیانگذار کمپین لغو گام به گام اعدام در مصاحبه ای که با شبکه جهانی در تی وی در رابطه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری و حواشی آن انجام داده است می گوید: من در انتخابات شرکت نمی کنم چون انتخاباتی نمی بینم. این انتخابات نیست این مسخره بازی است این حقه بازی است که چند نفری را از بین خودشان در هر دوره ای انتخاب می کنند. در نهایت هم دو نفر را انتخاب می کنند و می گویند بیایید به این دو نفر رای بدهید.
قسمت های از سخنان دکتر محمد ملکی در مصاحبه با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» در زیر می آید:
وقتی کلمه انتخابات مطرح می شود واقعا بدنم می لرزد که در چه جامعه ای زندگی می کنیم، که اسم این شعبده بازی را گذاشتند انتخابات. گفتند چند هزار نفر برای کاندیدای ریاست جمهوری شرکت کردند. ولی از بین اینها ۶نفر را انتخاب کردند این ۶نفر چه کسانی هستند؟ یکی اش آقای رئیسی هست جلاد معروف و یکی آقای روحانی است کذاب معروف.
من در جریان حرفها و قولهای روحانی هستم. چقدر به مردم دروغ می گوید؟ چقدر سر مردم را می خواهد شیره بمالد؟
یکی از آنها قالیباف شهردار تهران با آن کثافتکاری ها و آتش زدن ساختمان پلاسکو.  یکی دیگر هم آقای جهانگیری که خیلی جالب است من امشب دیدم در اخبار آمده و گفته است: من به نفع روحانی کنار نمی روم و من خودم می خواهم رئیس جمهور شوم. اینها با چه سابقه ای و با چه شناختی از مردم این ادعاها را می کنند.
همه اینها کسانی هستند که دستشان مثل همان رئیسی مثل روحانی به خون مردم آلوده است. داستان سال ۶۷ را مگر می شود فراموش کرد؟  مگر می شود نقش رئیسی را در آن نادیده گرفت. و یا نقشش را در تمام دادگاه هایی که از سال ۶۰ به بعد تشکیل شد و من خود شاهد بودم .
من این را بارها گفتم و اعلام کردم  از سال ها پیش، که اگر یک دادگاه عادلانه تشکیل شود من می آیم آنجا حقایقی در مورد جنایاتی که در اوین و قزلحصار اتفاق افتاد را می گویم که بیشتر بدن مردم به لرزش بیاد که واقعا در چه مملکتی زندگی می کنند. اینها آمدند کاندید شدند و می پرسند به چه کسی رای می دهی؟ آخر انتخاباتی نیست، اگر انتخابات واقعی باشد من خودم شرکت می کنم و در اول صف می ایستم. این انتخابات نیست این مسخره بازی است این حقه بازی است که چند نفری را از بین خودشان در هر دوره ای انتخاب می کنند. در نهایت هم دو نفر را انتخاب می کنند و می گویند بیایید به این دو نفر رای بدهید.  یکی را می گویند طرفدار خامنه ای است و یکی طرفدار خامنه ای نیست در صورتیکه هر دو طرفدار رهبری هستند چون اگر نباشند نمی توانند شرکت کنند و نمی توانند از فیلتر شورای نگهبان بگذرند. مسخره بازی ها در می آورند … شما یادتان هست در انتخابات ۹۲ یکی از سران سپاه اعلام کرد ما مهندسی کردیم، خب در همه انتخابات این کارها را می کنند. بنا بر این من انتخابی نمی بینم که در آن شرکت بکنم یا آن را تحریم بکنم و یا عرض کنم که در موردش بحث بکنم… .
https://www.youtube.com/watch?v=Ay_v5c6sBBQ

Print Friendly, PDF & Email