۶ حزب سیاسی کردستان انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحریم کردند

 کردستان انتخابات

۶ حزب مخالف کرد ایرانی با انتشار بیانیه‌ای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تحریم کردند.

سران شش حزب سیاسی کردستان در سلیمانیه عراق

سران این احزاب که در سلیمانیه عراق گرد آمده بودند بیانیه‌ای در تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران صادر کرده‌اند. حزب دموکرات کردستان، کومه‌له زحمتکشان کردستان، کومه‌له کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران، و کومه‌له شاخه حزب کمونیست ایران بیانیه تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران را امضا کرده‌اند.

در این بیانیه که توسط ابراهیم علی‌زاده، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران (کومله) قرائت شد، آمده است:

«تمامی احزاب سیاسی شرکت کننده در این جلسه تصمیم گرفتند تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۱۹ مه سال جاری (۲۹ اردیبهشت) را تحریم کنند. دلیل این تحریم نیز اهمیت ندادن دولت ایران به درخواست‌های مردم است.»

علی‌زاده به تأکید گفت که انتخابات ایران با اصول دموکراتیک سازگار نیست و به همین جهت نمی‌توان گفت آزادانه برگزار می‌شود.

در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده:

«در شرایطی کە احزاب مخالف در ایران غیرقانونی اعلام شدە‌اند و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، ابراز آزادانە عقیدە در ایران جرم انگاشتە می‌شود و ملت کرد از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم است مشارکت در این انتخابات متضمن تهی کردن شهروند کرد از حق تعیین سرنوشت خود است و بە عنوان عاملی در راستای تداوم حاکمیت مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی عمل می‌کند.»

فعالیت این احزاب در ایران غیرقانونی‌ست. انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۹ اردیبهشت برگزار می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email