فرهنگیان تهران : روز معلم را به یاد معلمان زندانی گرامی بداریم

امسال روز معلم و یاد معلم شهید دکتر خانعلی را در حالی گرامی می داریم که کشورمان در یک تلاطم سیاسی ناشی از نزدیک شدن به نمایش انتخابات ریاست جمهوری به سر می برد.
روز قبل از آن نیز روز زحمتکشان و کارگران ایران است.در کشور ما هم کارگران و هم فرهنگیان از حضور و وجود حاکمیتی بی کفایت در رنج و تنگدستی به سر می برند. معیشت و منزلت فرهنگیان و معلمان به نازلترین سطح نزول کرده است.
در کشور ما انتخاباتی برگزار می شود که برای ملت ایران از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. اینک حاکمیتی در ایران بر مسند قدرت و چپاول نشسته که هیچ ارزشی برای نظر و رأی ملت قائل نیست و سالیان سال است که با مهندسی انتخابات در تاریکخانه و پستوهای تودرتوی وابسته به ولایت؛هر آن کس را که بخواهند از صندوق هایشان بیرون می کشند . نمایشی به اسم انتخابات برگزار می کنند که در چشم مردم کوچه و بازار ؛ بازی گرگان تشنه به قدرت برای چپاول بیشتر نان سفره رنجبران و کارگران محروم است.
حقوق مسلم معلمان و کارگران در این سیستم سراسر فساد؛به جیب و حسابهای بانکی انگل هایی ریخته می شود که دستی در تولید و سازندگی و آموزش کشور ندارند و برای بقای حاکمیت شان ثروتهای یک کشور پهناور را را به بهانه ی دفاع از حرم! در سایر کشورها هزینه می کنند.
فرهنگیان و معلمان عزیز
ایران و ایرانی به هیچیک از خواستها و مطالبات خود در این نظام نرسیده است. فرهنگیان از منزلتی که شایسته آن هستند؛ برخوردار نیستند؛ معلمین و فرهنگیان به بهانه های مختلف روانه زندانها می شوند و اینک معلمان کشور آقایان اسماعیل عبدی و ارژنگ داوودی بدون هیچ گناهی زندانی در زندان و در تبعید بسر می برند. قابل توجه اینکه اسماعیل عبدی برای رسیدن به خواسته هایش در اعتصاب غذا است.
بیایید تا با هم برای گرامیداشت روز معلم و برای طرح دوباره مطالبات و خواستهایمان روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت در مقابل مجلس گردهم آییم.شاید صاحبان قدرت از پشت دیوارهایی که در آن پناه گرفته اند؛ صدای ما را بشنوند.
از عموم فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی دعوت می کنیم که روز ۱۲اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس تجمع کنند.
فراموش نکنیم که جای معلم در کلاس درست است نه در پشت میله های زندان اوین و زابل .

فرهنگیان شمال و شرق تهران
پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email