تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان

کارخانه نخ سمنان

کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان چهارشنبه ۳۰فروردین ۹۶ برای سومین روز در این هفته تجمع اعتراضی برگزار کردند. اولین روز این تجمع یکشنبه ۲۷فروردین بود.
یکی از کارگران کارخانه رنگین نخ گفت: با وجود این‌که سه روز در هفته جاری ما با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار دریافت حقوق معوقه و پرداخت سنوات بازنشستگی شدیم، ولی مدیران کارخانه اهمیتی به خواسته‌های ما نمی‌دهند.

Print Friendly, PDF & Email