تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه آزاد واحد سنندج

دانشگاه آراد سنندج

جمعی از کارکنان دانشگاه آزاد واحد سنندج امروز پنجشنبه ۳۱فروردین ۹۶ با تجمع در محوطه دانشگاه نسبت به کاهش حقوقهایشان و استخدام غیرقانونیدست به اعتراض زدند.
به گفته یکی از تجمع‌کنندگان ”اگر مسئولان دانشگاه عنوان می‌کنند که بودجه و اعتبار نیست آیا خودشان حاضر هستند که ۵۰ درصد از حق مدیریت آنان کم شود که اکنون می‌خواهند ۵۰ درصد از حقوق کارکنان را کاهش دهند“.
تجمع کننده دیگری درباره مازاد نیرو گفت ”مسئولان دانشگاه آزاد بارها اعلام کرده‌اند که ۱۰۰نفر مازاد نیرو داریم اما سؤال اینجاست که اگر نیروها مازاد هستند چرا یکسری افراد از وابستگان خودشان را استخدام کرده اند . مسئولان دانشگاه نباید حقوق ما را کاهش بدهند و به نظر بنده باید در مرحله اول ۱۸نفری که به‌صورت غیرقانونی جذب شده‌اند را اخراج کنند بعد به فکر کم کردن حقوق‌های همکاران باشند. این ۱۸نفر همه یا از اقوام کارگزاران دانشگاه هستند یا از دوستان آنها“.

Print Friendly, PDF & Email