تجمع اعتراضی مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی

مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی

روز پنجشنبه ۳۱فروردین۹۶ تعداد زیادی از مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی در میدان فردوسی و در مقابل بانک شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در اعتراض به تخلف اعضای هیأت مدیره سابق و تعیین تکلیف بازپس‌گیری سپرده ۴۰ میلیارد تومانی بلوکه شده آنها برگزار شده است.
مهندسان تهدید کردند که تا زمانی که موضوع تخلف تعیین‌تکلیف نشده و پاسخ داده نشده، هر پنجشنبه به تجمع اعتراضی خود در همین محل ادامه می‌دهند.

Print Friendly, PDF & Email