اعتراض فرهنگیان البرز گیلان به زندانی کردن معلم این مدرسه

فرهنگیان البرز گیلان

در یک اردوی جمعی که با شرکت فرهنگیان البرز پنجشنبه۳۱فروردین۱۳۹۶انجام شد. فرهنگیان شرکت کننده خواستار آزادی معلم زندانی اسماعیل عبدی شدند. این اردوی جمعی در قلعه رودخان استان گیلان شکل گرفته بود. آنها با در دست گرفتن دستنوشته‌هایی خواستار آزادی معلم زندانی اسماعیل عبدی شدند.

روی دست نوشته ها نوشته شده بود اسماعیل عبدی باید آزاد شود و جای معلم زندان نیست!

Print Friendly, PDF & Email