به لجن کشیدن خر مهره نظام و کّل رژیم آخوندی توسط یک دانشجوی دلیر

حسن عباسی

سخنرانی شجاعانه یک دانشجوی تبریزی مقابل پاسدار حسن عباسی
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

یکی از دانشجویان در دانشگاه تبریز خطاب به پاسدار حسن عباسی او را در مورد کشتار و شکنجه و اعدامها و فریب و دروغ مور دحمله قرار داد.

وی گفت‌:‌ ما از احمدی‌نژاد می‌گذریم… . اما کسانی مثل شما وابستگان نظامی و میلیشیایی و اربابانتان که ۸سال او را تقدیس کردید و نظرتان به او نزدیکتر بود و امروز اینسوی میدان ایستاده و حاشا می‌کنید، باید جوابگوی خونهای ریخته شده سالهای ۸۸، کهریزکها، سالها زندانی و شکنجه و شلاق باشید.

اما، اما در کمال وقاحت، حامیان آن گفتمان، حامیان احمدی‌نژادی با بی‌شرمی و بی‌حیایی و با چشم طلبکاری در چشم ملت نگاه می‌کنید و با انگشت اشاره به رئیسی نشان می‌دهید و شعار سر می‌دهید، بوی رجایی بد بود، بوی بهشتی آمد.

حسن عباسی، همانا تئوری شما، تئوری ترور و وحشت و صدور سلاح و جنگ و حمایت از بشار اسد دیکتاتور و خونریز است.

آری، تئوری شما، بازی‌کردن با احساسات ملی و مذهبی مردم و دفاع از حرمهای وجود نداشته حمص و ادلب است. کدام حرم؟

آری تئوری شما، گفتمان شما، دفاع از قتل‌عامهای فجیع، غیرانسانی، غیرقانونی و غیرشرعی سال۶۷ است.
آری گفتمان شما، بالا رفتن از سفارت کشورهاست، تئوری شما… بودجه مملکت را به حساب حزب‌الله لبنان می‌ریزد، که به اعتراف خود حسن نصرالله، سلاح، معاش، خورد و خوراک، حتی لباسهای‌شان را از بودجه مردم ایران تأمین می‌کنند.

و کلام آخر اینکه، ما خیانتها و جنایتهای شما را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. و داغ دل مردگان سرزمینمان را، از شما خواهیم گرفت.

Print Friendly, PDF & Email