مادر آتنا دائمی از گزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار اقدامات مناسب برای بهبود زندانیان در ایران شد

 مادر آتنادانشجو آنلاین ۹۶/۲/۱:«خانم معصومه نعمتي طی نامه ای به  عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، خواستار اقدامات مناسب برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد.
خانم نعمتی مادر زندانی سیاسی آتنا دائمي می باشد که ۱۳ روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برد. این اعتصاب در اعتراض به احکام حبس صادر شده برای خواهرانش بر اساس اتهامات بی پایه می باشد.
خانم نعمتي دراین نامه  شرایط فرزندش در جریان دو بار حبس را تشریح کرد. وی گفت آتنا اولین بار در سال ۹۳ بازداشت شد و ۹۰روز را در انفرادي اوين، تحت بازجويي و شكنجه هاي روحي بوده است. بار دوم در آذرماه ۹۵ بود که سپاه اقدام به پرونده سازي دروغین عليه آتنا و دو خواهرش نمود. صدور احکام سه ماه زندان برای هر یک از این سه خواهر موجب شد که آتنا دائمی دست به اعتصاب غذا بزند.
در پایان این نامه خانم نعمتي از گزارشگر ويژه ملل متحد خواست تا اقدامات مقتضی به منظور رسیدگی و بهبود شرایط زندانیان سیاسی در ایران به عمل بیاورد.»

Print Friendly, PDF & Email