نظام سلامت در ایران «.بسیار فاسد» است

 پرستاران

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفته , نظام سلامت در ایران «.بسیار فاسد» است به گفته او اختلاف پرداخت دستمزد به پزشکان در مقایسه با پرستاران در سایر کشورها چیزی حدود دو تا پنج برابر است اما در ایران پزشکان ۱۰۰ برابر پرستاران دستمزد دریافت می‌کنند.

این عضو شورای عالی نظام پرستاری همچنین گفته بود شهروندان ایرانی، پزشکان و به‌ویژه جراحان را «کاسب‌مسلک» می‌نامند.

او گفته بود: «حتی کاسبی هم قاعده و قانونی دارد و مقدار مشخصی از سود را مد نظر قرار می‌دهند اما متخصصان با دریافت ارقام نجومی تمامی قاعده و قانون کاسبی را بر هم می‌زنند و چون فرد بیمار در قبال زندگی خود معامله می‌کند، ممکن است تمام داشته‌های خود را به حراج بگذارد تا چرخ کاسبی آقایان بچرخد.»

هزینه‌های بسیاری از جراحی‌ها در ایران چندین برابر حقوق ماهیانه‌ای است که ایرانیان به‌طور میانگین در ماه دریافت می‌کنند.

این هزینه‌ها در برخی موارد آن‌قدر بالاست که به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران می‌تواند باعث سقوط خانواده بیمار به زیر خط فقر شود.

پرستاران سال‌هاست که برای بهبود شرایط صنفی‌شان اعتراض می‌کنند. در سال ۹۳ بیش از هزار پرستار مقابل مجلس تجمع کرده بودند تا به تبعیض بین پزشکان و پرستاران در اجرای طرح تحول سلامت اعتراض کنند.

محمد شریفی مقدم دی سال ۹۵ گفته بود که وزیر بهداشت در سال‌های اخیر با وعده‌هایی که هرگز عملی نشدند، تنها جامعه پرستاری ایران را سردرگم کرده ‌است.

عدم حمایت پرستاران از سوی وزارت بهداشت درحالی است که ایران با کمبود پرستار روبه‌روست. آمارها می‌گویند سالانه حدود هزار پرستار از ایران به کشورهای ترکیه، حاشیه خلیج فارس و کانادا مهاجرت می‌کنند.

Print Friendly, PDF & Email