ايران: فراخوان براي نجات ۱۲ زنداني در آستانه اعدام

رژیم ضدبشری آخوندی روز ۲۷ فروردین ( ۱۶ آوریل) یک زندانی جوان را که در سن ۱۹سالگی دستگیر شده بود پس از سه سال حبس در زندان مشهد به دار آویخت. پيش از اين حسن نوروزی عضو مجلس ارتجاع گفته بود تنها «۵هزار نفر با سن ۲۰ الی ۳۰سال در نوبت اعدام هستند» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۳ آذر ۱۳۹۵).

در همین حال۱۲ زنداني محكوم به اعدام در روز های ۲۶ و ۲۸ فروردین (۱۵ و ۱۷ آوریل) برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان گوهر دست منتقل شدند. در میان آنها یک تبعه بنگلادش پس از ۲۲ سال حبس و یک زندانی دیگر پس از ۱۲سال حبس پیش از این سه بار برای اجرای حکم اعدام به پای چوبه های دار برده شده بودند. بردن زندانیان برای مشاهده اعدام سایر زندانیان از شکنجه های رایج در زندانهای استبداد دینی حاکم بر ایران است.

مقاومت ایران ضمن فراخواندن مردم به ويژه جوانان به اعتراض علیه اعدامهاي وحشيانه و همبستگی با خانواده قربانيان از ارگانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان ۱۲ زنداني انتقالی برای اجرای حکم اعدام است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ (۱۷ آوریل ۲۰۱۷)

 

 

 

ايران: فراخوان براي نجات ۱۲ زنداني در آستانه اعدام

 

رژیم ضدبشری آخوندی روز ۲۷ فروردین ( ۱۶ آوریل) یک زندانی جوان را که در سن ۱۹سالگی دستگیر شده بود پس از سه سال حبس در زندان مشهد به دار آویخت. پيش از اين حسن نوروزی عضو مجلس ارتجاع گفته بود تنها «۵هزار نفر با سن ۲۰ الی ۳۰سال در نوبت اعدام هستند» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۳ آذر ۱۳۹۵).

در همین حال۱۲ زنداني محكوم به اعدام در روز های ۲۶ و ۲۸ فروردین (۱۵ و ۱۷ آوریل) برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان گوهر دست منتقل شدند. در میان آنها یک تبعه بنگلادش پس از ۲۲ سال حبس و یک زندانی دیگر پس از ۱۲سال حبس پیش از این سه بار برای اجرای حکم اعدام به پای چوبه های دار برده شده بودند. بردن زندانیان برای مشاهده اعدام سایر زندانیان از شکنجه های رایج در زندانهای استبداد دینی حاکم بر ایران است.

مقاومت ایران ضمن فراخواندن مردم به ويژه جوانان به اعتراض علیه اعدامهاي وحشيانه و همبستگی با خانواده قربانيان از ارگانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان ۱۲ زنداني انتقالی برای اجرای حکم اعدام است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ (۱۷ آوریل ۲۰۱۷)

 

 

Print Friendly, PDF & Email