شیادی دولت وترفندهاي انتخاباتی: دولت یارانه ۵ میلیون مستمری بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی را ۳ برابر کرد

 از امشب، یارانه نقدی اقشار خاص سه برابر می‌شود و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد علاوه‌بر ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی، رقم دیگری را با استناد به قانون برنامه ششم توسعه و از محل منابع هدفمندی دریافت خواهند کرد.

با تصمیم دولت از شنبه شب، یارانه نقدی به‌صورت متنوع توزیع می‌شود، به‌نحوی‌که یارانه مستمری‌بگیران مددجو به‌طور متوسط ۳برابر می‌شود.

این تصمیم براساس ماده (۷۹) تبصره ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک برنامه کارشناسی دو ساله صورت گرفته است. در این ماده به افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار اشاره و مبلغ مدنظر قرار گرفته برای این افزایش ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بررسی‌ها حاکی از این است که با اجرایی شدن این موضوع، حدود ۵ میلیون نفر (۶ درصد جمعیت کل کشور) مشمول افزایش یارانه خواهند شد.

مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکانیزم افزایش مقدار یارانه افراد کم‌درآمد را که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اعلام کردند. این افزایش در ۵ ردیف برای خانوارهای بعد «یک نفره» تا «پنج نفره و بیشتر» را ترسیم کرده است. این افزایش به نحوی تنظیم شده که مجموع مستمری و افزایش یارانه پرداختی برای خانوارهای یک نفره معادل ۱۶ درصد و برای خانوارهای ۵ نفره، ۵۰ درصد «حداقل دستمزد وزارت کار (۹۳۰ هزار تومان)» قرار گیرد.

با این حساب یارانه افراد با توجه به بعد خانوارها نسبت به قبل از ۶/ ۲ تا ۱/ ۳ برابر افزایش می‌یابد که این تغییر با توجه به بعد خانوارها است.

پیش از این خانوارهای یک نفره ۵۳ هزار تومان از محل دستگاه اجرایی و ۴۵هزار تومان نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کردند، اما به استناد این ماده قانونی، ۹۵ هزار تومان نیز به منابع یارانه خانوارهای یک نفره افزوده می‌شود و مجموع دریافتی آن به ۱۹۳ هزار تومان افزایش می‌یابد.

برای خانوارهای دو نفره مجموع مبلغ دریافتی با افزایش یارانه ۱۸۹ هزار تومانی به ۳۴۰ هزار تومان خواهد رسید.

برای خانوارهای سه نفره نیز افزایش یارانه نقدی ۲۵۳ هزار تومان عنوان شده که با این رقم مجموع دریافتی آنها ۴۶۰هزار تومان بوده است.

در خانوارهای ۴ نفره افزایش یارانه‌ها معادل ۳۳۷ هزار تومان و مجموع دریافتی ۵۹۸ هزار تومان است.

همچنین برای خانوارهای ۵ نفره و بیشتر، افزایش یارانه‌ها معادل ۴۶۵ هزار تومان و جمع دریافتی برای خانوار ۵ نفره معادل ۶۹۰ هزار تومان است.

مجموع تعداد خانوارهای تحت‌حمایت بهزیستی و کمیته امداد بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار هستند که از این رقم ۵۳ درصد خانوارهای تک نفره، ۲۷ درصد خانوارهای دونفره، ۱۱ درصد خانوارهای سه نفره، ۵ درصد خانوارهای ۴ نفرو ه و ۳ درصد خانوارهای ۵ نفره و بیشتر را شامل می‌شود. با این ارقام به‌نظر می‌رسد که جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر از افزایش یارانه‌های نقدی منتفع ‌شوند.

Print Friendly, PDF & Email