نیکی هیلی: رژیم ایران شریک اصلی اسد در اعمال وحشتناک این رژیم است

نیکی هیلی،

در جلسة شورای امنیت ملل متحد دربارة سوریه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که اکنون ریاست شورای امنیت را برعهده دارد، رژیم آخوندی را شریک اصلی جنایات رژیم اسد دانست و گفت: «(رژیم) ایران بر شعله‌های جنگ سوریه سوخت می‌ریزد تا بتواند جای پای خود را گسترش دهد. شورای امنیت باید توجهات را به اقدامات وحشیانة (رژیم) ایران در سوریه جلب کند».

وی خواستار اقدام جمعی شورای امنیت برای پایان دادن به مداخلات رژیم آخوندی در سوریه شد، و افزود: «باید اطمینان حاصل کنیم که (رژیم) ایران نتواند از سوریه به ‌عنوان پایگاهی برای استمرار مرعوب‌کردن مردم سوریه و سراسر منطقه استفاده کند».

وی ادامه داد: «برای جدی‌گرفتن صلح، باید در مورد نقش رژیم ایران در سوریه صادق باشیم. رژیم ایران شریک اصلی اسد در اعمال وحشتناک این رژیم است. مشاوران رژیم ایران در کنار ژنرال‌های اسد ایستاده‌اند و در گوش آنها می‌خوانند و یا دستورات خود را صادر می‌کنند. در کنار سربازان اسد نیز شبه نظامیان حزب‌الله با تسلیحات اهدایی رژیم ایران هستند و قدرت دارند تا بر ارتش رژیم سوریه حکمرانی کنند. رژیم ایران بر شعله‌های جنگ سوریه سوخت می‌ریزد تا بتواند جای پای خودش را گسترش دهد. این شورا بایستی توجهات را به اقدامات وحشیانة رژیم ایران در سوریه جلب کند. ما باید به‌طور جمعی خواهان آن بشویم که رژیم ایران بس کند. باید اطمینان حاصل کنیم که رژیم ایران نتواند از سوریه به‌عنوان پایگاهی برای استمرار مرعوب‌کردن مردم سوریه و سراسر منطقه استفاده کند… اعتبار این شورا مشروط به اقدام‌کردن برای محکومیت مسئولان خشونت و حسابرسی از آنها به‌خاطر مقابله آنها با فراخوانهای شورای امنیت است. این شورا نباید فقط بگوید که حامی یک راه حل سیاسی است، بلکه باید به‌طور فعال طرف‌ها را وادار کند تا آن راه حل ‌را اثبات کنند… آن‌چه در سوریه اتفاق خواهد افتاد، مشروط به انتخاب همة طرف‌هاست. ایالات متحده به استفاده از نفوذ خود روی تمامی طرف‌ها برای حرکت به سمت صلح ادامه خواهد داد. ما متحدانمان را تشویق می‌کنیم که آنها نیز از نفوذ شان بر روی تمامی گروه‌های اپوزیسیون استفاده کنند. ما از روندی حمایت نخواهیم کرد که پوششی را برای اسد فراهم کند، در حالی که او زمان می‌خرد و نیروهایش مردم سوریه را کشتار می‌کنند. هم‌چنان که هفتة قبل نشان دادیم، ما استمرار به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی را قبول نمی‌کنیم. این اعمال رژیم اسد را نمی‌توانیم تحمل کنیم».

سایت نمایندگان آمریکا در ملل متحد ۲۳ فروردین ۹۶

Print Friendly, PDF & Email