گزارش درباره ۳۰ نفر از مفسدان اقتصادی به مجلس/ ارتباط برخی از مدیران بانکی با ۳۰ مفسد اقتصادی

غارت
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پیگیری های فراکسیون متبوعش در راستای تهیه گزارشی برای رسیدگی به پرونده ۳۰نفر مفسد اقتصادی خبر داد.

امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فساداقتصادی گفت:براساس گزارش های دریافتی در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، ۳۰ نفر از مفسدان اقتصادی شناسایی شده اند که با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به سوء استفاده از منابع بانکی کشور داشته اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث رسیدگی به پرونده ۳۰ نفر از مفسدان اقتصادی از طریق مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی پیگیری خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:۳۰ نفر از مفسدان اقتصادی که شناسایی شده اند که از طریق تشکیل شبکه های اقتصادی و حتی با سوءاستفاده از سادگی مردم اقدام به اخذ وام های کلان بانکی می کنند.

خجسته ادامه داد:نفوذ ۳۰ نفر از مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی،باعث شده وثیقه های نزد بانک به عنوان ضمانت سپرده شود که در مقابل میزان وام از ارزش لازم برخوردار نیست.

خجسته گفت:برخی از مدیران بانکی با ۳۰ نفر از مفسدان اقتصادی شناسایی شده ارتباط دارند و باید پذیرفت برخوردهای انجام شده در این زمینه کفایت نمی کند بطور مثال افراد مذکور در پرونده بانک های سرمایه و دی نقش داشته اند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در هرصورت بطور جدی، رسیدگی به پرونده ۳۰ نفر از مفسدان اقتصادی شناسایی شده، ادامه خواهد یافت و گزارش نهایی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به اطلاع ریاست مجلس و قوه قضائیه خواهد رسید./

Print Friendly, PDF & Email