فراخوان مشروط كردن مراوده و معامله با رژيم آخوندي به توقف اعدام و شكنجه

فراخوان مشروط كردن مراوده و معامله با رژيم آخوندي به توقف اعدام و شكنجه

صبح روز ۲۰ فروردین ( ۹ آوریل) صدها تن از خانواده هاي محکومان به اعدام بويژه زنان در مقابل مجلس رژیم تظاهرات کرده و خواهان لغو مجازات اعدام شدند.  تجمع کنندگان که از تهران و استانهاي اصفهان، فارس، لرستان، یزد، خراسان رضوي و جنوبي ، ايلام ، آذربايجان غربي ،كردستان ، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مازندران آمده بودند، پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود: «اعدام نه»،«فرزندان ما را نكشيد»،« نان آور خانواده را اعدام مي كنيد» ،«هر ايراني فريادش را عليه حكم اعدام بلندتر كند»، «ما خواهان لغو حكم اعدام هستيم»، «خواست همه ايرانيان، لغو حكم اعدام است» و «زندگی را اعدام نکنید».

این تجمع در حالی شکل گرفت که عوامل ارگانهای سرکوبگر پیشاپیش در صحنه مستقر شده بودند و با توهین و آزار و اذیت خانواده ها در صدد بودند از شکل گیری آن جلوگیری کنند. مزدوران برای پراکنده ساختن جمعیت شماری از آنها را دستگیر کرده  و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای جلوگیری از اطلاع رسانی خطوط اینترنت منطقه نیز قطع شده بود. به دنبال آن، تعدادی از خانواده ها به مقابل دادستانی رژیم در خیابان بهشت رفتند.

یحیی کمال پور از اعضای مجلس ارتجاع شمار محکومان به اعدام به خاطر جرائم مواد مخدر را۵۳۰۰ تن ذكر كرد (خبرگزاری حکومتی خانه ملت ۲۰ فروردین ۱۳۹۶). قبل از آن حسن نوروزی یک عضو دیگر مجلس رژیم گفته بود که تنها «۵ هزار نفر با سن ۲۰ الی ۳۰ سال در نوبت اعدام هستند» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۳ آذر ۱۳۹۵).

مقاومت ايران با تاكيد بر اينكه رژيم ضد بشري آخوندي در محاصره بحرانهاي لاينحل سياسي و اقتصادي و بين المللي و در وحشت از قيام مردمي تنها راه را در اعدامهاي دستجمعي يافته است، از جامعه جهاني ميخواهد معامله و مراوده با اين فاشيسم ديني را مشروط به توقف اعدام و شكنجه نمايند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱ فروردين ۱۳۹۶(۱۰ آوريل۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email