محمد رضا شیبانی سفیر رژیم در سوریه بمحض بمباران موشکی فرودگاه حمص به لبنان گریخت

خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که محمد رضا شیبانی سفیر تروریست رژیم که از سرکرده های سپاه قدس تحت امر قاسم سلیمانی است واگثر عملیات کشتار در سوریه را اداره میکند وگفته میشود که در این بمباران سیمیائی در خان شیخون که ۱۰۰ کشته و۵۰۰کودک وزن بیگناه سوری مجروح شده اند دست داشته ، بمحض بمباران موشکی پایگاه هوائی الشعیرات حمص به جنوب لبنان گریخت .
گفته میشود از ترس اینکه مجازات نشود به پایگاه های امن حزب الله در جنوب لبنان گریخت و مخفی گردید.
این اخبار آنقدر انعکاس یافت که خبرگزاری رسمی سپاه تروریستی قدس بنام تسنیم مجبور شد آنرا تکذیب نماید که مقداری از آبروریزی این جنایتکار ونظام بکاهد.

Print Friendly, PDF & Email