درگیری مردم اهواز با سنگ و چوب با نیروی انتظامی

اعتراض مردمی در اهواز

روز پنجشنبه ۱۷فروردین اهالی منطقه کوی ملت اهواز با ماموران شهرداری که برای تخریب خانه‌های آنها آمده بودند درگیر شدند و با پرتاب سنگ به شیشه‌های لودر و مأموران نیروی انتظامی اقدام به مقابله به مثل نمودند.

شهرداری برای تخریب خانه‌های مردم کوی ملت اهواز لودر آورده بود. برای پراکنده کردن مردم؛ نیروی سرکوبگر انتظامی تیر هوایی شلیک میکرد و برای ایجاد وحشت دو نفر از لباس شخصی‌ها با موبایل از مردم فیلم می‌گرفتند.

به گفته ی یکی از ساکنین منطقه، مردم این زمین ها را از شهرداری خریده اند ولیکن الان شهرداری در ازای ساکن بودن در این خانه ها و خراب نکردن خانه هایش از آنان زورگیری می کند و در مواردی که مردم استطاعت پرداخت رشوه نداشته باشد شهرداری با لودر اقدام به خراب کردن خانه هایشان می کند.  پیگیریها هنوز به هیچ نتیجه ای منتج نشده است. مردم فقیر این منطقه در مقابل نیروی انتظامی در این روز خیلی متحد عمل کردند.

Print Friendly, PDF & Email