تجمع اعتراضی کارگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دانشگاه جندی شاپور

 

جمعی از کارگران اخراجی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول روز سه‌شنبه ۱۵فروردین ۹۶ با تجمع در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به اعتراض زدند.

نماینده این کارگران درباره تجمع اعتراضی گفت ”تیرماه پارسال از سوی پیمانکار طرف قرارداد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول اخراج شدیم در حالی که هر کدام از این کارگران بین ۱۰ تا ۱۷سال سابقه کار دارند و متاهل و دارای فرزند هستند از آن زمان به بعد تنها بیمه بیکاری ۸۱۲هزار تومانی دریافت می‌کنیم و حدود یک‌سال است که حقوق نداریم و عیدی هم نگرفتیم“.

Print Friendly, PDF & Email