تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرضا

معلمان شهر رضا

تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرضا

بنا‌ به گزارشهای دریافتی صبح روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین عده‌یی از فرهنگیان شهرستان شهرضا در مقابل محل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان از دلسوزی و احساس مسئولیت یکی از معلمان که از روز دوشنبه ۱۴ فروردین در اعتراض به زندانی بودن اسماعیل عبدی دست به اعتصاب‌غذا زده بود تشکر کردند.

Print Friendly, PDF & Email