جمعی از مردم به‌ویژه جوانان بلوچ در شهرستان سرباز روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در اعتراض به بازداشت موقت امام جمعه پشامگ تجمع کردند و با آتش زدن لاستیک جاده ترانزیتی سرباز -چابهار را بستند. معترضان ابتدا در مقابل ”مقر سپاه“ تجمع کردند و پس از آن اعتراضات را به مرکز سرباز کشاندند. همزمان گروهی از معترضان در مقابل فرمانداری رژیم در شهرستان راسک تجمع کردند.
امام جمعه پشامگ مولوی فضل رحمان کوهی پیشتر علیه اقدامات سپاه پاسداران برای اعزام اجباری جوانان بلوچ به جنگ سوریه سخنرانی کرده بود.