می کمیسیون زنان محرومیت زنان ورزشکار به بهانه واهي «عدم رعایت شئونات اسلامی» را محکوم کند

شورای ملی مقاومت
رژیم آخوندی در یک اقدام انزجار آور پنج تن از زنان ورزشكار ايراني را به اتهام آخوند ساخته «عدم رعایت شئونات اسلامی»در مسابقات آزاد بیلیارد در چین، به مدت یک سال از حضور در تمامی مسابقات داخلی و خارجی محروم کرد (خبرگزاری حکومتی ایسنا- ۱۰ فروردین).
اين جزيي از سياستهاي رژيم آخوندي عليه ورزشكاران به ويژه ورزشكاران زن است. خامنه ای سال گذشته در یک فتوای مضحک «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم» را ممنوع اعلام کرد و گفت: «دوچرخه سواری غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود» (رسانه های حکومتی-۲۰شهریور ۹۵).
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت محروميت زنان ورزشکار به بهانه هاي واهي را محکوم می کند و زنان آزاده ايراني را به ايستادگي و اعتراض عليه اين اجبارات قرون وسطايي و سركوبگرانه فرا مي خواند.

کمیسیون زنان ایران
۱۲ فروردین ۱۳۹۶(اول آوریل ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email