بررسی طرح تحریمهای غیرهسته یی رژیم آخوندی و تحریم سپاه پاسداران توسط سنای کانادا

کمیته روابط بین‌الملل و تجارت خارجی مجلس سنای کانادا طرح تحریمها علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر و فعالیت‌های تروریستی را که شامل بررسی لیست گذاری سپاه پاسداران نیز هست به تصویب رساند.

ین طرح متعاقبا برای تصویب نهایی به مجلس سنا و پارلمان کانادا ارائه خواهد شد.
میدل ایست آی در گزارش خود در این باره نوشت: از نظر کانادا، رژیم ایران یگ حکومت حامی تروریسم دولتی است و به همین خاطر تحریمهای سخت اقتصادی علیه این رژیم به اجرا درآورده است.
این منبع افزود: بر اساس لایحه کمیته روابط بین‌الملل و تجارت خارجی مجلس سنای کانادا، از دو وزارتخانه امنیتی این کشور خواسته شده موضوع قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی را مد نظر قرار دهند.

Print Friendly, PDF & Email