برگزاری جلسه مجلس سنای کانادا درباره تحریم های ایران

سنای کانادا

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی میدل ایست آی نت، مجلس سنای کانادا درباره موضوع تحریمهای ایران جلسه برگزار می کند.

در این جلسه نمایندگان مجلس سنای کانادا موضوع تحریم های ایران و طرح پیشنهادی یکی از نمایندگان را بررسی خواهند کرد.

در این طرح پیشنهادی تصریح شده است که تحریم ها ضد ایران تا دو سال دیگر و تا زمانی که بر اساس گزارش های سالیانه شواهدی محکمی دال بر تروریستی نبودن فعالیت های ایران مشاهده نشود، نباید کاهش پیدا کنند.

Print Friendly, PDF & Email