فراخوان به تجمع خانواده های زندانیان اعدامی جلوی مجلس

اعتراض به اعدام

تعداد زیادی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام از استانهای مختلف کشور مانند اصفهان٫ چهارمحال و بختیاری٫ فارس٫ هرمزگان٫ ارومیه٫ همدان٫ سیستان و بلوچستان٫ کرمان٫ آذربایجان غربی٫ استان البرز و تهران با هدف لغو حکم اعدام زندانیان و متهمین جرائم مربوط به مواد مخدر در سراسر کشور٫ اعلام تجمع کردند.

این تجمع روز ۲۰ فروردین ماه ۹۶ ساعت ۸ صبح در  تهران مقابل مجلس انجام می شود.

خانواده های زندانیان محکوم به اعدام از تمامی خانواده های زندانیان٫ هموطنان انسان دوست و  فعالین لغو اعدام درخواست کرده اند که در این روز در مقابل مجلس گرد آمده و صدایشان را برای لغو اعدام بلند کنند.

بدیهی است در کشوری که سرنخ باندهای بزرگ ورود مواد مخدر و ترانزیت و توزیع آن در دستان سپاه پاسداران است٫ اعدام متهمین به بهانه جرائم و اتهامات مربوط به مواد مخدر امری غیرقانونی و ضدانسانی بوده و این احکام اعدام می بایست ملغی گردد.

پیش از این خانواده ها در نامه ای به نمایندگان مجلس، با امضاء حدود ۴۰۰ خانواده و با تجمعاتی در ۱۱ بهمن ماه و ۷ اسفند ماه سال گذشته، خواهان تصویب لغو حکم اعدام و جلوگیری از اعدامها شده بودند.

Print Friendly, PDF & Email