اعطاي دکترای افتخاری دانشگاه دولتی مسکو به حسن روحانی – فیلم

 

اعطاي دکترای افتخاری دانشگاه دولتی مسکو به حسن روحانی بخاطر خدمات ارزنده دولت، بيت رهبري و سپاه به روسيه.

ولاديمير پوتين به روحاني گفت سلامش را به رهبر انقلاب برساند.

Print Friendly, PDF & Email