در ابتدای سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال” اخراج ۲۰۰ نیروی کار صنعت نفت

در روزهای پایانی سال ۹۵ یکی از شرکت های نفتی اقدام به تعدیل حدود ۲۰۰ نیروی کار خود کرد که در تماس های متعدد کارکنان تعدیل شده با خبرگزاری تسنیم، دلیل این تعدیل گسترده، مشکلات نقدینگی شرکت عنوان شد
دربخش صنایع پایین دستی نفت، گاز اخراج-کارگران-
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر گزارش های متعدد مردمی در تماس هایی که باخبرگزاری تسنیم گرفته شد، حاکی از تعدیل ۲۰۰ نیروی کار توسط یک شرکت نفتی در روزهای پایانی سال ۹۵ است.
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی که یکی ازشرکت های زیرمجموعه  گروه مهندسی و سـاختمان صنایع نفت (OIEC) است و دربخش صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشــیمی فعالیت می کند، شرکتی است که طبق شواهد موجود، اقدام به تعدیل گسترده نیرو کرده است.
یکی از افرادی که مورد تعدیل واقع شده، در این خصوص به تسنیم گفت: اینکار بدون هرگونه اعلام قبلی بوده و بسیاری از افرادی که یکباره تعدیل شده اند، سالها سابقه فعالیت در این شرکت را دارند.
در تصویر نامه ای که یکی از کارکنان این شرکت برای تسنیم ارسال کرده، به اتمام زمان قرارداد اشاره شده است.
یکی از افراد تعدیل شده در این شرکت در تماس با خبرگزاری تسنیم اذعان داشت: این اتفاقات یک شبه در شرکت حاصل نشد. شرکت EIED که از زیر مجموعه های موفق شرکت OIECC وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت OPIC بود، دیر زمانی است که با رویکرد مکانیکی نسبت به کارکنانش مدیریت می شود. مخصوصا در بخشهای مهندسی که بیشترین سهم سازمان را نیز دارند این قضیه بیشتر محسوس است و امور تعالی سازمانی که طبق برداشت خودشان موفق عملکرده اند در پی پنج سال تاسیس واحدی تحت عنوان امور تعالی سازمانی، متاسفانه حرکت مثبتی جهت انسجام بیشتر انجام نداده اند. شرکت به واسطه مطالبات زیاد و اشتباهات در خرید و ساخت ساختمانی متمرکز دچار مشکل نقدینگی شد. البته مشکل نقدینگی آنچنان که بیان می شود و به کارکنان منتقل میشود نیست اما به هر حال وجود دارد که همین مشکل نقدینگی می تواند از دلایل اصلی این تعدیل گسترده باشد.
یکی دیگر از کارکنان تعدیل شده این شرکت نفتی در تماس با خبرگزاری تسنیم گفت: تصمیم گرفته شد این شرکت به جای سه ساختمان مجزا، در یک ساختمان متمرکز با زیربنایی حدود ده هزار مترمربع در حدود ده یا دوازده طبقه فعالیت نماید. در همین خصوص هزینه های زیادی صورت گرفت و وامهای مختلفی از بانکها و سایر منابع وصول شد که باز پرداخت این وامها خود مصیبت دیگری است که حاصل این موارد اخراج یا تعدیل حدود ۲۰۰ پرسنل شرکت بود که بعضا بسیار نیز کارآمد بودند.
در تماس دیگری که با خبرگزاری تسنیم صورت گرفت، یکی دیگر از کارکنان تعدیل شده این شرکت، تعدیل نیروها را در آستانه نوروز ۹۶۶ حاصل فعالیت گروه چابک سازی این شرکت دانست و گفت: از حدود دو ماه پیش گروهی در شرکت تشکیل شد تحت عنوان گروه چابک سازی که وظیفه آنها کاهش نیروهای شرکت بود. این گروه چهار یا پنج نفری بدون در نظر گرفتن نظرات مدیران مستقیم افراد، اقدام به حذف پرسنل کردند. در ۲۰ سال گذشته چنین رفتاری را از شرکت ندیده بودیم. حالا اینکه با این روحیه پرسنل باقیمانده چگونه میخواهند به تعهدات کارفرماها و پروژه ها پاسخگو باشند خود داستان دیگری است که در آینده مشخص خواهد شد. فقط حاصل این رفتار نابود کردن شادی حدود ۲۰۰ کارمند در شب عید و نگرانی شدید خانواده های آنها برای ادامه زندگی و یافتن کار جدید شد.

Print Friendly, PDF & Email