مارک دوبوویتز در گفتگو با صدای آمریکا: دولت جدید آمریکا به سال‌ها مدارا در برابر رژیم ایران پایان می‌دهد

http://ir.voanews.com/a/3780538.html

[instanow name= imo3aser info_pos= top info_layout= 1 shape= square size= 70 style= default media= 20 link= file layout= grid columns= 1 lm_num= 6 ] مارک دوبوویتز

Print Friendly, PDF & Email