فراخوان مقاومت به قرار دادن سپاه پاسداران و اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه آن

شورای ملی مقاومت

استقبال از تحریم افراد وشركتهاي مرتبط با برنامه موشكي آخوندها
و فراخوان مقاومت به قرار دادن سپاه پاسداران و اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه آن

مقاومت ايران اعمال تحريم بر۳۰ شركت و فرد مرتبط با برنامه موشكي رژيم آخوندي را يك گام مثبت مي داند اما براي جلوگيري از برنامه موشكي رژيم آخوندي كه هدفش جنگ افروزي و گسترش بنيادگرايي در منطقه است، بايد سپاه پاسداران و كليه ارگانهاي مرتبط با آن در ليست تروريستي و مورد تحريمهاي همه جانبه قرار گيرند.
پروژه موشكي مانند پروژه هاي اتمي از ابتدا تحت نظارت مستقيم خامنه اي ولي فقيه رژيم و با اختصاص يك بودجه سنگين و به كارگيري تمامي امكانات کشور به پيش رفته است. خامنه اي در سخنراني خود در نوروز امسال گفت: آيا «کار کوچکی است که موشک برد بلند را جوری تنظیم کنند که در دو هزار کیلومتری با انحراف دو متر یا پنج متر به هدف بخورد». پاسدار سرلشكر حسن فيروزآيادي، رئيس سابق ستاد نيروهاي مسلح رژيم در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۶ گفت «اگر آقا اجازه بفرمایند شلیک موشک انجام می‌شود، اجازه ندهند، انجام نمی‌شود، حتی زمان شلیک و اینکه در چه‌ زمانی شلیک شود را نیز ایشان تعیین می‌کنند».
بنا بر گزارشهاي مقاومت ايران از درون رژيم، همكاريهاي آخوندها با كره شمالي در زمينه موشكهاي بالستيك به ويژه در زمينه كلاهك و هدايت آن در سالهاي اخير ادامه يافته است. علاوه بر سفر مقامها و متخصصان رژيم به كره شمالي، متخصصان كره به طور مستمر به ايران سفر می کنند و در برخی موارد چند ماه در مركز فرماندهي موشكي سپاه حضور دارند.  قسمت مربوط به كارشناسان كره شمالي در صنايع موشكي همت رژيم در شرق تهران با كد ۹۰۰۰ شناخته مي شود. يك مهمانسراي ويژه در اين مجموعه به آنها اختصاص دارد.
رژيم ملايان توليد موشك را به ساير كشورهاي منطقه نيز توسعه داده و به مزدوران منطقه یي خود هزاران موشك از انواع مختلف داده است. سرتيپ پاسدار امير علی حاجی‌زاده، فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ اذعان کرد «کارخانجات تولید موشک سوریه از ایران به سوريه منتقل شده است».
سپاه پاسداران و ارگانهاي وابسته به آن كه اصلي ترين اهرم سركوب در داخل ایران و صدور تروريسم و بنيادگرايي در منطقه و جهان هستند، بايد هر چه سريعتر در ليست تروريستي گذاشته شود و مورد تحريم قرار گيرند. ملاحظات سياسي صرفا باعث تشجيع رژيم در دخالت نظامي و صدور بحران در منطقه مي شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴فروردین ۱۳۹۶ (۲۴مارس ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email