لحظه سال نو برای مال باختگان کاسپین + فیلم

مال باختگان کاسپین در لحظه تحویل سال نو به اعتراض خود ادامه دادند زمانیکه همه پای سفره های هفت سین و در خانه می مانند این مردم مال باخته هنوز در خیابان و در اعتراض شبانه روزی هستند بلکه مال به غارت رفته خود را بدست آورند. فیلم ضمیمه لحظه تحویل سال آنهاست

Print Friendly, PDF & Email