پیام تبریک نوروزی : انجمن فرهنگی هنری آپادانا

مسعود رجوی و مریم رجوی نوروز بمانید که ایّام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید
آن صبح نخستینِ بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام شمایید
آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردنندۀ آرام شمایید
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطورۀ جمشید و جم و جام شمایید
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانۀ بهرام و گل اندام شمایید
هم آینۀ مهر و هم آتشکدۀ عشق،
هم صاعقۀ خشمِ  بهنگام شمایید

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصلۀ دام شمایید
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
در کوچۀ خاموش زمان، گام شمایید
ایّام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایّام شمایید

بهاران خجسته باد

خواهران ، برادران گرامی و دوستان عزیز

ضمن عرض شایسته ترین تبریکها و شادباش های نوروزی و بهاری به شما هموطنان و یاران خستگی ناپذیر مقاومت خونبار مردم ایران.

امیدواریم که سال جدید سالی سرشار از سلامتی، موفقیت، پیروزی و شادکامی برای همه شما باشد و همچنین آرزو کنیم که هر چه زودتر با همت یکدیگر و با حداکثر فدا و ایثار بتوانیم رژِیم ضد بشری و آزادی کُش جمهوری جهل و جنایت آخوندی را به زباله دان تاریخ اندازیم و ایران این زیباترین وطن را از لوث وجود اهریمنان ضد شادی و آیین های کهن و باستانی ایرانیان و همچنین پدر خوانده تروریسم بین المللی و ارتجاع جهانی که حاصلش همین جنایات امروزه و هر روزه است را پاک کنیم و دولت کریمه عشق را در میهنمان جایگزین و مهر تابان آزادی را به سرزمین شیر و خورشید نشان ولو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده برسانیم.

آرزو کنیم تا صلح و آرامش در جهان و در منطقه بحرانزده که حاصل دخالت های جاه طلبانه و جنایتکارانه رژیم پلید آخوندی است، بر قرار گردد.

در این ایام یادی کنیم از همه سربدارانی که جان پاک خویش را فدیه راه رهائی و آزادی کردند و ارج نهیم و یادی کنیم از شیران غران در زنجیر آخوندی، سعید ماسوری، ارژنگ داوودی و دگر عاشقان راه آزادی.

انجمن فرهنگی هنری آپادانا سال ۱۳۹۶ را به رهبر مقاومت مردم ایران و معلم کبیر آزادی آقای مسعود رجوی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و مجاهدان راه آزادی تبریک و تهنیت عرض نموده و سلامتی و طول عمر همراه با پیروزی برای آنها آرزو داریم. بامید آنروز که عید بزرگ رهائی خلق در زنجیرمان را در میهن دربندمان ایران جشن بگیریم.

پیام تبریک نوروزی

انجمن فرهنگی هنری آپادانا

سوئد ـ گوتنبرگ

۲۰۱۷/۰۳/۲۰

Print Friendly, PDF & Email