نیویورک پست: دولت اوباما به جای حمایت از شورش های مصر و لیبی باید از ناآرامی های سال ۸۸ در ایران حمایت می کرد.

شورشیک روزنامه آمریکایی پیشنهاد داده که ترامپ در عید نوروز برای مردم ایران پیام دوستی بفرستد و بگوید: اکنون زمان آن است که اتحاد خود را با مردم ایران به نمایش بگذاریم.

روزنامه نیویورک پست نوشته، آمریکا باید با استفاده از فرصت عید نوروز به مردم مظلوم ایران نشان دهد که دوستی در کاخ سفید دارند.

این روزنامه به شدت از سیاست های منطقه ای دولت پیشین آمریکا انتقاد کرده و نوشته، دولت اوباما به جای حمایت از شورش های مصر و لیبی باید از ناآرامی های سال ۸۸ در ایران حمایت می کرد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، واشنگتن باید به کسانی که خواستار آزادی ایران هستند این پیام را برساند که با اهداف آنان همراه است تا بتوانند حکومتی “لیبرال و حامی غرب ” را در این کشور بر سر کار بیاورد.

نیویورک پست ضمن بیان اینکه یشنهاد ما به ترامپ این است که طی پیامی نوروز را به مردم ایران تبریک بگوید افزود: اکنون زمان آن است که اتحاد خود را با مردم ایران به نمایش بگذاریم، مردمی که در زمان اوباما دوستی در کاخ سفید نداشته اند.

Print Friendly, PDF & Email