سفر هیئت حزب کارگران کوردستان بە ایران و درخواست کمک از این کشور

کرد

“ایران با هلیکوپتر کمک‌های خود را به قندیل ارسال می‌کند”

کردستان
سفر هیئت حزب کارگران کوردستان به ایران و درخواست کمک از این کشور

یکی از رهبران حزب کارگران کوردستان PKK به ایران سفر و از مسئولین این کشور تقاضای کمک فوری کرده است. ایران نیز با هلیکوپتر کمک‌های خود را به قندیل ارسال می‌کند.

با استناد به اطلاعاتی که (باس‌نیوز) به دست آورده است، طی چند روز گذشته، معصوم ماردین، یکی از رهبران PKK که پیشتر نماینده این حزب در ایران نیز بوده و اکنون عضو ریاست دیوان کنگره خلق می‌باشد، همراه با ٣ تن از فرماندهان نظامی PKK به ایران سفر و با فرماندهان سپاه پاسداران نشست داشتهاند.

در این دیدار و نشست، معصوم ماردین از ایران تقاضای کمک فوری و درخواست نموده راه‌هایی را که به دلیل بارش برف بسته شدهاند پاکسازی و همکاری‌های بیشتری از جمله اسلحه و آذوقه برای آنها فرستاده شود.

به گفته یک منبع موثق، ساکنین قندیل در قسمت شرق کوردستان، چندین بار هلیکوپترهای نظامی ایران را دیدهاند که کمک‌های ایران را به نیروهای PKK در کوهستان‌های قندیل ارسال کردهاند.

Print Friendly, PDF & Email