درگیری در تهران میدان تجریش به پیروزی جوانان منجر شد

درگيري بين جوانان ونيروي انتظامي در تجريش

یکی از خبرنگاران آژانس ایران خبر گزارش داد: جوانان در تجريش تهران با نيروهاي سركوبگر به زد وخورد پرداخته ودخترانی که توسط انتظامی دستگير شده بودند را آزاد كردند.

بنا به اين گزارش نيروهاي انتظامي جرات نزديك شدن ندارند! هنگام شروع درگیری  ابتدا جوانان ۴ تن از نيروهاي انتظامی را بشدت کتک زدند!‌ را گوشمالي دادند و سپس نيروي انتظامي با بيش از ۱۰ خودرو مجددا به منطقه آمد اما با يورش جوانان دلير نتوانستند دختران را دستگير كنند و پا به فرار گذاشتند. درگيری ادامه دارد

چهار شنبه سوری

چهار شنبه سوری چهار شنبه سوری چهار شنبه سوری چهار شنبه سوری چهار شنبه سوری چهار شنبه سوری

Print Friendly, PDF & Email