کارگران پلی اکریل با هو کردن مدیر شرکت را بیرون کردند+فیلم

 

این کارگران که نه ماه است که حقوقشان را دریافت نکرده اند به اشکال مختلف دست به اعتراض می زنند. از راهپیمایی گرفته تا تجمع و تحصن و با این شیوه جدید.

تجمع کنندگان می گویند کارخانه تعطیل شده و نه ماه است دستمزد نگرفته ایم. یکی از کارگران پلی اکریل گفت: از تیرماه معوقات مزدی ما پرداخت نشده  و هیات اجرایی دولت نیز نتوانسته مشکلات این واحد نساجی را حل کند، پیش از این بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده ایم اما هیچ پاسخی تا کنون نگرفته ایم.

از قرار معلون مدیریت کارخانه به کارگران گفته به بیمه بیکاری مراجعه کنند و هیچ وعده ای حهت پرداخت معوقات نداده است. کارگران پلی اکریل می گویند شب سال نو شرمنده خانواده هامان هستیم و امیدی به حل مشکلات نداریم؛ راهی به جز تجمعات مکرر برای ما باقی نمانده است.

Print Friendly, PDF & Email