تجمع امروز بازنشستگان مقابل برنامه و بودجه انجام شد + فیلم

 

به گزارش خبر نگار آژانس ایران خبر معلمان مطابق فراخوان قبلی که چند روز را برای تجمع اعلام کرده بودند امروز هم به خیابان آمدندو در میدان بهارستان روبروی سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

خبرگزار آژانس ایران خبر گفت؛  تجمع کنندگان مصمم به ادامه اعتراضاتشان تا وقتی که به حقوقشان برسند، هستند آنها گفته اند با پافشاری میتوانند به حقشان برسند، معترضین شعار میدادند پاداش سی سال خدمت بی تاخیر و بی منت پرداخت باید گردد.

قابل ذکر اینکه تجمع سراسری معلمان که روز ۱۹ اسفند انجام شد یک قدرت نمایی در برابر حکومت بود و فرهنگیان و بازنشستگان چند روز مشخص را برای تجمع مجدد اعلام کرده بودند که امروز یکی از آن روزها بود.

Print Friendly, PDF & Email