تجمع معلمان مقابل مجلس , و در شهرهای دیگر امروز

طبق فراخوان از قبل مشخص شده سراسری همه معلمان امروز در ساعت ۱۰ صبح در اماکن مشخص شده در شهرهای مختلف شرکت کردند تا بگویند میزنم فریاد هرچه بادا باد وای از این ستم وای از این بیداد تا نشان دهند حق خود را میخواهند تا بگویند جای معلم زندان نیست جای معلم سر کلاس درس است، تا بگویند منزلت اجتماعی معلم چه شد؟ تا بگویند تحصیل رایگان حق کودکان ایرانی است، تا بگویند اسماعیل عبدی را آزاد کنید تا بگویند چرا دزدیها در آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی فرهنگیان مستمر رو میشود اما سفره معلمان خالی است. معلمان با اقدامات نمادین مانند آوردن سفره های خالی و نشستن بر سر آنها و پلاکاردهایی که دردهایشان را بر روی آن به شکل هفت سین نقش کرده بودند با دست پر به محلهای مشخص شده آمده بودند.

،این فرهنگیان از شهرهای تهران، اصفهان تبریز، شیراز، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال بختیاری، مریوان، بانه، سقز، اردبیل، تبریز، قم البرز، بوشهر، تربت حیدریه، لردگان، سنندج، فردوس، قروه، قزوین، کامیاران، کردستان، مریوان، مشهد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، به محل های مشخص حضور به هم رسانیده بودند.

معلمین همه ترفند های نیروی انتظامی را با همدلی نقش بر آب کردند و با ارسال عکس و فیلمهای تظاهرات خود این اقدام مهم را به گوش دنیا رساندند و این یک قدرتنمایی معلمین سراسر کشور بود. با اینکه اینتزنت اطراف مجلس را برای اینکه صدای معلمان را خاموش کنند قطع کرده بودند ولی برای معلمان این مانع جدی نبود و آنها تصمیم راسخ داشتند که کارشان را به هر ترتیب پیش ببرند و این درس بزرگی برای دانش آموزان بود! گفتنی ها را معلمان گفتند و شنیدنی ها را هم آنها که باید شنیدند و این درس بزرگ امروز معلمان به مردم ایران بود، درس قدرت و همبستگی مردم ایران که امروز در معلمین خلاصه میشد.

و این درسی است برای همه اقشار محروم و به جان آمده که میتوان با همدلی و همراهی کارستان کرد!

تجمع اعتراضی معلمان

  

Print Friendly, PDF & Email