عاصمه جهانگیر: بهبودی در کارنامه حقوق بشر این کشور حاصل نشده است

عاصمه جهانگیرعاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران می‌گوید موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله شمار فزاینده اعدام‌ها، محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و زنان در ایران همچنان ادامه دارد و بهبودی در کارنامه حقوق بشر این کشور حاصل نشده است.

عاصمه جهانگیر، جانشین احمد شهید که از ماه سپتامبر گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران شد، در نخستین گزارش خود، تصریح کرده است: برای هرگونه تغییر قابل توجه برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران لازم است که تغییرات عمیق قانونی و ساختاری در آن کشور اعمال شوند.

جانشین احمد شهید تاکید کرد که بهبودی در کارنامه حقوق‌بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در این کشور همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی ایران همواره اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرده است و با وجود تقاضاهای مکرر احمد شهید، برای سفر به ایران، اجازه ورود به کشور برای گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را صادر نکرد.

عاصمه جهانگیر، در عین حال، انتشار “منشور حقوق شهروندی” از سوی دولت حسن روحانی را اقدامی مثبت در جهت روند اعمال تغییرات در ایران برشمرده است.

عاصمه جهانگیر، در نخستین گزارش خود به شرح فعالیت‌هایش از زمان آغاز به کار در این سمت پرداخته و تاکید کرده است: فقدان قوه قضائیه مستقل، تداوم بازداشت‌های خودسرانه و عدم وجود آزادی بیان از جمله نگرانی‌های جدی در ایران هستند.

گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران خاطرنشان کرده است که افزایش اعدام‌ها در ایران به “سطح هشداردهنده‌ای” رسیده است که این امر موجب نگرانی عمیق می‌شود. همچنین وی خواستار توقف اعدام‌ها در ملاءعام و توقف فوری و بدون قید و شرط اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال شده است.

Print Friendly, PDF & Email