تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران برای دومین روز متوالی

دانشجویان دانشگاه تهران

طبق قرار قبلی روز دوشنبه ۱۶اسفند دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قانون سنوات، برای دومین روز متوالی تجمع کردند.
دانشجویان معترض در سطح دانشگاه شروع به راهپیمایی کردند. آنها از جمله شعار می‌دادند’ نه آموزش نه درمان دانشگاه پول‌گردان’ ‘دانشگاه پولکی جریمه زورکی’ ‘وظیفه وزارت نشر علم یا تجارت’ ‘دانشگاه پول‌گردان غذا و خوابگاه گران’
دانشجویان سپس در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تجمع کرده و بیانیه خود را قرائت کردند.

Print Friendly, PDF & Email