تجمع سراسری معلمان ۱۹ اسفند

تجمع معلمانشعارهای تجمع روز ۱۹ اسفند فرهنگیان مشخص شد

خط فقر ۳/۵ حقوق ما ۱/۵

بیمه کارآمد حق مسلم ماست

همسان سازی حقوق بازنشستگان خواسته ماست

تعیین وضعیت نیروهایی خدماتی در نظام رتبه بندی

جای معلم کلاس درس است نه زندان

پولهای اختلاس شده صندوق ذخیره را برگردانید

پرداخت پاداش پایان خدمت بلافاصله پس از بازنشستگی

تبدیل وضعیت معلمان٬ نیروهای خدماتی قرار دادی و حق التدریس و خرید خدمت به رسمی

فقر و تبعیض دیگر بس است

هم از فقر می نالیم هم از فرق

آموزش و‌پرورش تنها راه تعالی

بهبود کیفیت آموزش شعار ماست

سرانه مدرسه حق دانش آموز است

تحصیل رایگان حق بچه های ماست

نه چپیم نه راستیم فقط معلم هستیم

همچنین از معلمان خواسته شده شعارها را در حد وسع خود رونویسی کرده و در تابلوهای دستی همراه بیاورند

Print Friendly, PDF & Email