تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کنتور سازی و رسانور قزوین

کارگران قزوین بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران و کارکنان شرکت کنتورسازی و رسانور امروز۱۷اسفند در اعتراض به عدم پرداخت ۷ماه حقوقشان در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند.

آنها می گویند: ۷ ماه است حقوق دریافت نکرده اند. طی سال جاری تنها حقوق خرداد و تیر آنها پرداخت شده است و اغلب آنان حتی نان شب هم ندارند.

Print Friendly, PDF & Email