ایاد علاوی :‌ بدون عقب راندن رژیم ایران نمی‌توان داعش را از صحنه خارج کرد

ایاد علاویایاد علاوی معاون رئیس‌جمهور عراق اشتباهات متعدد باراک اوباما را بر می‌شمارد و می‌گوید اوباما همه چیز را به رژیم ایران واگذار کرد و به متحدان آمریکا پشت کرد.

خبرنگار فاکس‌نیوز از لندن: دکتر علاوی در مورد سالهای اوباما و این‌که از کجا به خطا رفتند صحبت می‌کند.

او اساساً روی دو عامل تأکید دارد، قطع رابطه اوباما با منطقه که باعث شد رژیم ایران خلا‌ء آن را پر کند و دیگری چرخش عمومی به سوی رژیم ایران که باعث دخالتهای این رژیم شد.

ایاد علاوی می‌گوید: دخالت رژیم ایران منجر به خونریزی و فجایع و جنگ‌هایی شد که در سراسر خاورمیانه بزرگ صورت گرفت، عامل بی‌ثبات کننده بود، عراق را بی‌ثبات کرد، سوریه را بی‌ثبات کرد و سایر نقاط را بی‌ثبات کرد.

امروزه رژیم ایران از طریق حمایتش از شبه‌نظامیان شیعی، به‌طور موثری بخشهایی از ارتش عراق را در کنترل خود دارد، همان‌طور برخی از نهادهای دولت عراق را کنترل می‌کند.

ایاد علاوی افزود:‌رفع تحریمهای رژیم ایران بسیار ساده برگزار شد در حالی‌که به‌خاطر درگیری این رژیم در منطقه باید تحریمها تشدید می‌شد و این خطای دیگری از جانب دولت اوباما بود.

ایاد علاوی در مورد شکست داعش می‌گوید:‌ بدون عقب راندن رژیم ایران و فرقه‌گرایی آن که موجب قدرت گرفتن داعش شد نمی‌توان داعش را از صحنه خارج کرد.

فاکس نیوز: علاوی در سال ۲۰۱۰ با کرسی‌های بیشتر برنده انتخابات شد ولی دولت اوباما به او فشار آورد تا قدرت را به دولت مالکی بدهد، دولت مالکی که مورد حمایت رژیم ایران بود. این یک نقطه عطف بود، این جایی بود که اوضاع تغییر کرد. علاوی می‌توانست متحد کننده باشد او می‌توانست با سنی‌ها، شیعیان و کردها کار کند. ما دیدیم دولت مالکی که به رژیم ایران نزدیک بود و فرقه‌گرا بود، چه وضعیتی به بار آورد. علاوی می‌گوید در حالی که دولت اوباما به آنها پشت کرده بود او به دولت جدید آمریکا امیدوار است

Print Friendly, PDF & Email