اعتراض کارگران شهرداری بروجرد

کارگران بروجردامروز سه شنبه ۱۷اسفند، جمعی از کارگران شهرداری بروجرد به دلیل ۶ ماه حقوق معوقه و عدم پرداخت عیدی در مقابل شورای شهر تجمع کردند و با پهن کردن سفره ای خالی اعتراض خود را نشان دادند و خواستار رفع مشکلات شدند.

بنا به اخبار رسیده وضعیت مالی در شهرداری بروجرد از حد بحران هم گذشته، روز به روز بر بدهی ها، حقوق معوقه و مشکلات مالی این نهاد افزوده می شود و متاسفانه تا کنون راه حل مناسبی برای رفع این مشکلات انجام نشده است.

عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد چند سال است که تکرار می شود و در طول این چند سال کارگران به موقع حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و در دنیایی از مشکلات قرار دارند.

هم اکنون کارگران شهرداری بروجرد ۶ ماه است حقوق دریافت نکرده و هنوز چشم انتظار عیدی هستند و این در حالی است که تنها چند روز تا رسیدن سال جدید باقی مانده و کارگران شهرداری تنها شرمنده خانواده خود هستند.

Print Friendly, PDF & Email